Sommaren - hösten 1969 bildade Kåge Klang och Klas Rydberg den egentliga Productionen.
Den hette RKTKAB (Roland Kåge Thomas Klang AB). Den fick senare heta RKTK Productions (Roland Kåge Thomas Klang Productions)
och ännu lite senare fick den heta Kåge Klang Productions (KK Prod.).

Den 16 jan. 1970 bildade Kåge Klang och Guy Wallster en egen Production som heter KW Productions (Klang-Wallster Prod.)
KK Prod
och KW Prod gick ihop den 24 feb 1970 efter korta och långa diskussioner och heter gemensamt KW Productions.
Före detta skedde kom Håkan Svanberg med i KK Prod. Cheferna för KW prod är Kåge Klang och Guy Wallster.

Henrik Froom ville vara med och fick det också och efter 2 - 5 dagar kom Peter Lundqvist med.
Christer Klang
kom med senare efter ung. 2 veckors prover.
Stefan Ringö
kom med ung. den 4 april 1970. Yngve Lemnelius kom med den 27 april 1970.
Lasse Lundquist
kom med något tidigare än Yngve.

Jag frågade Peter Askman och Anders Henriksson. Peter A. kom med den 5 maj 1970.
Anders H.
kom med den 6 maj 1970, dagen efter Peter A. alltså.
De fick ingen betänketid eller så, så de fick komma med samma dag jag frågade.

Ettårsjubileum hade vi den 23 jan 1971.

Den 6 sep. 1971 visade vi film för allmänheten för första gången. Vi visade det för daghemsbarnen.
Vi hade fått lov att visa filmer för vi hade spelat in en film på försommaren som hette "Native Power" och huvudrollen spelades av Håkan Svanberg.
Filmen var också den första ljudfilm som gjordes i KW prod. Inspelningen ägde rum alldeles vid en lekplats som ägdes av dem
och de kom många ggr och tittade på och då blev vi inbjudna.

"Native Power", den första ljudfilmen, var inspelat i Danderyd på försommaren.
Ljudet var inspelat av Kåge Klang, Klas Rydberg och Per-Olof Brandt den 11 nov 1971, då den blev klar dagen därpå.

Per Johnsson blev medlem den 1 feb 1972. Han blev direkt reklamtecknare.
Den 8 mars 1972 visade Kåge Klang och Klas Rydberg KW:s första ljudfilm för allmänheten.

Den 16 mars 1972 valdes en regering ut och medlemmarna blev Per-Olof Brandt som översittande regent över Håkan Svanberg och Klas Rydberg.
Den 24 mars 1972 hade regeringen sammanträde för första gången.